RELIGIA. KLASA 7A,7C

przez | 3 czerwca 2020

 RELIGIA. KLASA 7A,7C

Klasa VIIA I VIIC

Temat: Powtórzenie wiadomości z sakramentów.

1.Sakrament to (podaj definicję)
2.Przyporządkuj sakramenty do odpowiedniej grupy:
Sakramenty wtajemniczenia…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
Sakramenty uzdrowienia. …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Sakramenty służbie w wspólnocie. …………………………………………………………………………………………………….

3.Jakie są skutki Chrztu św.
4.Czym jest Bierzmowanie?
5. Dlaczego spowiedź nazywana jest sakramentem pokuty?
Nazywa się go sakramentem pokuty, ponieważ ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………:………………………………….
6 Wymień 5 części Sakramentu Chorych?

7 Na czym polega zadośćuczynienie Bogu?

9. Wymień pięć warunków dobrej spowiedzi

  1. Jaką funkcję w Kościele spełniają kapłani na poszczególnych stopniach święceń:.

a)diakon
b)prezbiter

c)biskup

 Spróbuj odpowiedzieć na pytania, jeżeli nie wiesz poszukaj w internecie lub możesz do mnie napisać na adres anewie2@wp.pl. To nie jest sprawdzian. Pozdrawia

Print Friendly, PDF & Email