RELIGIA. KLASA 1B

przez | 9 czerwca 2020

RELIGIA. KLASA 1B

 Kl. I  „b” 

Religia – Anna Karankowska    

 Lekcja z dnia 09.06.2020r     

 

  Temat katechezy – Idziemy z Panem Jezusem. Boże Ciało.

Cel katechezy: Kształtowanie postawy wiary, szacunku wobec Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie

Zbliża się uroczystość Bożego Ciała. Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie wyjdzie na ulice naszych miast i wiejskich dróg.

Przypomnijmy sobie, że Najświętszy Sakrament to żywy Pan Jezus ukryty        w opłatku zwanym hostią. Ten opłatek nazywa się Chlebem Eucharystycznym.

Eucharystia pierwotnie była przechowywana w domach chrześcijan. W ten sposób wszyscy chrześcijanie mogli jednoczyć się z Chrystusem i Jego Najświętszą Ofiarą. Jednak z biegiem czasu z powodu przypadków profanacji, czyli traktowania bez należytego szacunku Eucharystii postanowiono przechowywać ją  w kościele, w zabezpieczonym centralnym miejscu kościoła w Tabernakulum. Zdarza się czasami tak, że Pan Jezus w Najświętszym sakramencie opuszcza kościół. Dzieje się to wtedy, gdy kapłan bierze Najświętszy Sakrament i przynosi go do chorego w specjalnym naczyniu. Jest jeszcze taki dzień w roku, gdy Pan Jezus opuszcza Tabernakulum, wychodzi z kościoła, przechodzi ulicami miast i wsi. Ten dzień będzie wkrótce. Nazywa się Uroczystością Bożego Ciała. W dni poprzedzające to święto ludzie ozdabiają kwiatami okna, balkony, w kościele są wieszane piękne dekoracje.                    W Uroczystość Bożego Ciała kapłan bierze Pana Jezusa w monstrancji i niesie go w uroczystej procesji. Za nim idą tłumy odświętnie ubranych ludzi. Przy ulicach stoją wykonane przez wiernych specjalne ołtarze ustrojone kwiatami, liśćmi palm. Aby uczcić to spotkanie z Panem Jezusem dziewczynki sypią przed Nim płatki kwiatów, dorośli niosą udekorowane obrazy świętych, figury             i chorągwie. Wszyscy uczestnicy procesji śpiewają pieśni na cześć Jezusa.  

 

Zadanie domowe:

  1. Przeczytaj uważnie treść katechezy.
  2. Przepisz do zeszytu rymowankę; „Idzie Jezus ulicami, bardzo chce się spotkać z nami”.

Zadanie domowe wykonać do dnia 15.06.2020 r.

Print Friendly, PDF & Email