JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B

przez | 15 czerwca 2020

JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B

Kochani ! 
Dziś poznamy historię Jaśka Meli , który udowodnił , że wszystko jest możliwe . 

klasy : 7 a, 7 b
 Temat : Każdy ma do zdobycia swój biegun .
              Opowieść Jaśka Meli .
 1.) Przeczytaj uważnie tekst pt. ,, Poza horyzonty .” ( podręcznik , str. 221 – 223 ) .
 2.) Na podstawie notatki biograficznej z podręcznika wskaż ograniczenia i wymień osiągnięcia Jaśka Meli .
      OGRANICZENIA : ………………………………………………………..   .
      OSIĄGNIĘCIA : ………………………………………………………………  .
 3.) Uporządkuj podane wydarzenia w logicznej kolejności odpowiadającej treści tekstu .
       < Plany Marka Kamińskiego i jego przyjaciół .
       < Porażenie prądem z transformatora .
       < Utrata wiary w sens życia .
       < Zdobycie bieguna .
       < Amputacja ręki i nogi .
 4.) Określ mocne i słabe strony bohatera , wskaż szanse i zagrożenia , jakie stwarza wyprawa na biegun .
      MOCNE STRONY BOHATERA : …………………………………………………………………..
      SŁABE STRONY BOHATERA : …………………………………………………………………
  
      SZANSE , JAKIE DAJE WYPRAWA : ……………………………………………………….
      ZAGROŻENIA , JAKIE STWAŻA WYPRAWA : ……………………………………….
 5.) Zapisz , co może symbolizować zdobycie bieguna przez bohatera .

Print Friendly, PDF & Email