JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B

przez | 4 czerwca 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B
Drodzy uczniowie !
Przypominam o terminie wysyłania prac .
W czasie kolejnych zajęć omówimy ostatnią już w tym roku szkolnym lekturę .
Poznamy losy bohatera opowiadania Ernesta Hemingwaya ,, Stary człowiek i morze .”
klasy : 7 a, 7 b
Temat : Wyprawa starego Santiago .
1.) Przeczytaj uważnie fragment opowiadania pt. ,, Stary człowiek i morze „
( podręcznik , str. 218 – 220 ) .
2.) Na podstawie przeczytanego tekstu podaj następujące informacje .
< Wygląd Santiago – …………………………………………………………… .
< Jego relacje z mieszkańcami – ……………………………………… .
< Cel wyprawy – …………………………………………………………………. .
< Informacje na temat wioski – ………………………………………….. .
< Informacje o jej mieszkańcach – ……………………………………… .
 
Print Friendly, PDF & Email