JĘZYK POLSKI. KLASA 7A, 7B

przez | 2 czerwca 2020

Kochani ! 
Składam Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji wczorajszego Dnia Dziecka .
Proszę o wysłanie zdjęć zaległych notatek(  do piątku ) .
W poniedziałek wystawię oceny roczne .
klasy : 7 a, 7 b
Temat : W poszukiwaniu przyjaźni .
1.) Przypomnij sobie i zapisz w zeszycie dwa przysłowia o przyjaźni .
      1. …………………………………………….…..………………
      2. ………………………………………………………………….
 2.) Uważnie przeczytaj tekst Leszka Kołakowskiego pt. ,, O wrogu i przyjacielu „
      ( podręcznik , str. 211- 212 ) .
 3.) Sformułuj i zapisz do zeszytu pytania , na jakie według ciebie odpowiada autor 
      w kolejnych akapitach tekstu .
      < ………………………………………..
      < ………………………………………..
      < ……………………………………….
      < ……………………………………….

  4.) Podaj powody , dla których według Kołakowskiego ludzie nie mają przyjaciół .
       Udziel odpowiedzi pełnym zdaniem .
            ……………………………………………………………………………
 5.) Określ cechy prawdziwej przyjaźni . Skorzystaj z tekstu .
       …………………………………………………………………………..
 6.) Wyjaśnij , co przyjaźń daje człowiekowi ( 2-3 zdania ) .
       ………………………………………………………………………………………

 
Print Friendly, PDF & Email