JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 6D

przez | 9 czerwca 2020

JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 6D

Język angielski- część 11

Materiał i ćwiczenia dla uczniów klasy 6 d  nie biorących udziału w lekcjach online

 

                                                                              Lesson                                           8th June, 2020              

Topic: I feel sick. (Jestem chory)

Na dzisiejszej lekcji poznamy wyrażenia związane z dolegliwościami i chorobami)

 • Proszę otworzyć podręcznik na stronie 70
 • Popatrz na zdjęcia przedstawiające osoby mające różne dolegliwości. Przeczytaj podpisy pod zdjęciami a następnie wysłuchaj nagrania MP3 32 i powtórz usłyszane wyrazy.
 • Zapisz pojęcia do zeszytu i przetłumacz je.
 • Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 50 i wykonaj ćwiczenia 1 i 2.

 

 

                                                                              Lesson                                           9th June, 2020             

Topic: I had a cold. Past Simple Tense -czas przeszły prosty

 • Proszę otworzyć podręcznik na stronie 72
 • Obejrzyj film edukacyjny na temat tworzenia zdań twierdzących w czasie Past Simple -czasowniki regularne https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw
 • Zapisz w zeszycie krótką notatkę z filmu.
 • Obejrzyj jak tworzy się zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami regularnymi i nieregularnymi

https://www.youtube.com/watch?v=6nXuvznCFYE

 • Zrób krótką notatkę z filmu.
 • Wykonaj ćwiczenie 1 str.72 z podręcznika – przeczytaj tekst i posłuchaj nagrania MP3 36. Znajdź i przepisz do zeszytu wszystkie formy czasowników regularnych.
 • Wykonaj ćwiczenie 2 str.72 z podręcznika – przeczytaj tekst z ćw. 1 ponownie, znajdź i przepisz do zeszytu wszystkie formy czasowników nieregularnych. Wysłuchaj je MP3 37

              

 

Print Friendly, PDF & Email