JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 5A,5B,5C

przez | 3 czerwca 2020

JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 5A,5B,5C

Język angielski – część 13

Dla uczniów nie biorących udziału w lekcjach online.

Materiał i ćwiczenia dla uczniów klasy 5 a, b i c –  termin przesłania zadań upływa 5 czerwca 2020 r.

                                                          Lesson                                    2nd June, 2020

Topic: What time is it? -revision   

  1. Obejrzyj na YouTube filmik omawiający podawanie czasu – pełnych godzin. Postaraj się zapamiętać jak najwięcej. https://www.youtube.com/watch?v=5TkIo9p_H7s
  2. Obejrzyj na YouTube filmik omawiający podawanie czasu – pełnych czasu z użyciem słów kwadrans, pół godziny, po, za. Postaraj się zapamiętać jak najwięcej. https://www.youtube.com/watch?v=iIBNW_u4VVc
  3. Napisz w zeszycie słownie następujące terminy i godziny.

a.m……………………………………………….

p.m. ……………………………………………..

past ……………………………………………..

to …………………………………………………

4:00 ………………………………………………………………………

7:00 ………………………………………………………………………

17:00 ……………………………………………………………………..(zwróć uwagę jak podają w filmie)

6:10 ………………………………………………………………………………..

9:15 …………………………………………………………………………………

10:30 ……………………………………………………………………………….

2:40 ………………………………………………………………………………….

11:45 ………………………………………………………………………………..

  1. Zrób zdjęcia wykonanych ćwiczeń i prześlij na adres mailowy: anna@gmail.com

  Lesson                                            2nd June, 2020              

Topic: Revision unit 6 – grammar

  • Proszę otworzyć podręcznik na stronie 81
  • Wykonaj ćwiczenia 4,5,6 str. 81 w podręczniku

Ćw. 4 -w zeszycie uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami was, wasn’t, were, weren’t

Ćw. 5  -w zeszycie napisz pytania o Adeli i Maxie wykorzystując podane wyrazy i odpowiedz na nie (popatrz na obrazki z ćwiczenia 4)

Ćw. 6 – w zeszycie napisz pytania do odpowiedzi z użyciem slów pytających where -gdzie i what time -o której godzinie

  • Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 59 i wykonaj ćwiczenia 1,2,3 str. 59
  • Zrób zdjęcia wykonanych ćwiczeń i prześlij na adres mailowy: anna@gmail.com

                                                        Lesson                                                4th June,2020

Topic: Test 6 z unitu 6

Test zostanie zamieszczony na stronie szkoły w czwartek. Wypełniony test należy wysłać do piątku do godziny 19:00

 

Print Friendly, PDF & Email