INFORMATYKA. KLASY 4A, 4B

przez | 2 czerwca 2020

Informatyka.  klasy 4A, 4B

2.06.2020

CZEKAM NA ZALEGŁE PRACE !!!

Temat: „O czym mówią dane?

Porządkowanie danych w tabelach i na wykresach – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel”

Przeczytaj temat  w podręczniku str.120-123

Wpisz do zeszytu z informatyki temat  lekcji

Dokonaj pomiaru łokcia członków swojej rodziny! wg tabelki ze str.121.

W TYM TYGODNIU NIE WYSYŁAMY PRACY!

Print Friendly, PDF & Email