HISTORIA. KLASA 5A,5B,5C,5D

przez | 2 czerwca 2020

HISTORIA. KLASA 5A,5B,5C,5D

Tematy: 1. Narodziny państwa polskiego  2. Rządy Mieszka I

Zalecenia i wskazówki:

– przeczytać wiadomości z podręcznika  (str.154-1570

– obejrzeć filmy z serii Lekcje historii pod ostrym kątem kl.5 : Zanim powstała Polska i  Mieszko I i początki Polski

-zadanie na ocenę:

  1. a)  z mapy na str.154 wypisz nazwy plemion, które zamieszkiwały na ziemiach polskich
  2. b) wymień  przodków Mieszka I z rodu Piastów
  3. c) napisz 5 tresciwych zdań o rządach Mieszka I – czego dokonał jako pierwszy władca Polski

Proszę przesłać prace do oceny  ( również te zaległe)

Pozdrawiam .MG mariola_gryta@o2.pl

 

Print Friendly, PDF & Email