GEOGRAFIA KLASA 8B, 8C

przez | 5 czerwca 2020

Geografia klasa 8B, 8C

Data: 05.06.20

Temat: Potęga gospodarcza świata-Stany Zjednoczone

Materiały: prezentacja

Przebieg lekcji:

  1. Otwórz link i obejrzyj prezentację.

https://www.youtube.com/watch?v=8jDC1BiBZOY

  1. Przepisz notatkę do zeszytu.
  2. Stany Zjednoczone to najlepiej rozwinięte gospodarczo państwo na świecie. Najlepiej rozwinięte gałęzie gospodarki to przemysł energetyczny, chemiczny, elektroniczny, lotniczy, zbrojeniowy i spożywczy.
  3. Kraj ten posiada bogate złoża wielu surowców mineralnych, między innymi ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego i rud miedzi.
  4. Oprócz tradycyjnych działów przemysłu bardzo ważną rolę w Stanach Zjednoczonych odgrywa przemysł zaawansowanych technologii. W Stanach Zjednoczonych powstała pierwsza na świecie technopolia – Dolina Krzemowa.
  5. W rolnictwie Stanów Zjednoczonych dominują bardzo duże gospodarstwa rolne, wysoko wyspecjalizowane, mające charakter towarowy. W kraju wytwarza się znaczne nadwyżki żywności, które są przeznaczane na eksport. Równocześnie duża część produkowanej żywności jest marnowana.
  6. Największą część produktu krajowego brutto Stanów Zjednoczonych wytwarzają usługi, m.in. handel, usługi biznesowe i finansowe oraz transport.

 

 

Print Friendly, PDF & Email