FIZYKA. KLASY 7A, 7B, 7C

przez | 3 czerwca 2020

FIZYKA. KLASY 7A, 7B, 7C

TEMAT: Praca mechaniczna. Moc. Energia mechaniczna.

Przeczytajcie  odpowiedni fragment  podręcznika, strony 200 – 209.

Następnie zachęcam do obejrzenia filmu obrazującego dzisiejszy temat lekcji:

  1. a)Praca

https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs&list=PLqYLfb5PQPoMy7se935VprrTw-7tC27gW

  1. b)Moc

https://www.youtube.com/watch?v=vo-frne8Faw&list=PLqYLfb5PQPoMy7se935VprrTw-7tC27gW&index=2

  1. c)Energia mechaniczna

https://www.youtube.com/watch?v=jon7KeZht28

Na koniec w zeszytach zapiszcie temat lekcji i poniższą notatkę:

  1. Siła działająca na ciało wykonuje pracę, gdy:
  • podczas działania tej siły następuje przemieszczenie ciała lub jego odkształcenie,
  • kierunki siły i przemieszczenia ciała nie są do siebie prostopadłe.
  1. Jednostką pracy jest dżul (1 J = 1 N ⋅1 m). Pracę 1 dżula wykonuje siła 1 niutona na drodze 1 metra, jeśli ciało przesuwa się zgodnie ze zwrotem siły.
  2. Mocą urządzenia nazywamy iloraz pracy i czasu, w którym została ona wykonana.
  3. Moc danego urządzenia informuje nas o tym, jaką pracę wykonuje ono w czasie 1 sekundy.
  4. Jednostką mocy jest wat (1 W). Moc jednego wata ma urządzenie, które w czasie 1 sekundy wykonuje pracę 1dżula.

 

Pozdrawiam
Katarzyna Banik

Print Friendly, PDF & Email