RELIGIA. KLASA 8C

przez | 26 maja 2020

RELIGIA. KLASA 8C

 Kl. VIII „c” 

Religia – Anna Karankowska  

Lekcja z dnia 26.05.2020r   

 

Temat katechezy – Bóg ustala zasady życia człowieka

Cel katechezy:  Zapoznanie z pojęciem „prawo objawione”

Ustanowiony przez Boga porządek ma służyć dobru całej ludzkości i pomagać jej w osiągnięciu ostatecznego celu. Śmierć męczeńska  poniesiona przez świętych biskupów Stanisława i Tomasza pokazuje, że na skutek ludzkiego grzechu prawo naturalne (które było tematem poprzedniej katechezy) nie jest przestrzegane przez wszystkich ludzi w sposób jasny i bezpośredni. W trosce o dobro człowieka Pan Bóg wymagania prawa naturalnego zawarł w prawie, które On sam objawił ludziom.

Prawo objawione Bóg przekazał ludziom w Starym i Nowym Testamencie. Odpowiednio do czasu jego przekazania mówi się o starym prawie, najczęściej łączonym z Dekalogiem, albo o nowym prawie, nazywanym prawem ewangelicznym, które dał ludziom Pan Jezus. Sprowadza się ono do nowego przykazania Jezusa, byśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował.

Prawo objawione potwierdza fakt istnienia Boga i wskazuje drogę do zbawienia. Reguluje ono stosunki między Bogiem i człowiekiem oraz ludzi między sobą. Respektowanie prawa objawionego wiąże się z wiarą w Boga i Jego zbawcze działanie w historii ludzkości. Z jego przestrzeganiem Jezus łączy wypełnienie obietnic Boga związanych z osiągnięciem szczęścia królestwa Bożego. Ogłaszając ludziom Boże prawo, Jezus domaga się od wszystkich, którzy je przyjmują, wiary i zaufania Bogu, Spełnienie przez człowieka tych warunków staje się rękojmią wypełnienia Bożych obietnic życia w miłości i szczęściu.

Prawo objawione zakłada, że człowiek w swoim postępowaniu będzie kierował się miłością do Boga i do ludzi.

 

Zadanie domowe:

  1. Przeczytaj uważnie treść katechezy.
  2. Napisz po co Pan Bóg dał ludziom swoje prawo?

 

Zadanie domowe wykonać do dnia 28.05.2020 r.

 

 

Print Friendly, PDF & Email