RELIGIA . KLASA 8B

przez | 13 maja 2020

RELIGIA . KLASA 8B

 Kl. VIII „b” 

Religia – Anna Karankowska  

Lekcja z dnia 13.05.2020r   

 

Temat katechezy – Wierzący przyjmują Bożą pomoc

Cel katechezy: Zapoznanie z religijną treścią uroczystości Zesłania Duch Świętego.

Życie według przykazań Bożych jest obowiązkiem każdego człowieka. Pan Bóg, znając ludzką słabość i grzech, nie pozostawił ludzi samych. Niesie im pomoc za pośrednictwem Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa. Posłany Kościołowi Duch Święty umacnia ich w wierności Bogu i Jego przykazaniom. Dar zesłania Ducha Świętego Kościół szczególnie świętuje  w dorocznej uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Kończy ona czas Wielkanocy w roku liturgicznym. Kościół w modlitwach odmawianych podczas Mszy Świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego prosi Trój jedynego Boga o udzielenie darów koniecznych do chrześcijańskiego życia. Wierzy, że Duch Święty doprowadzi wszystkie narody do jedności w oddawaniu czci Jedynemu Bogu. Błogosławieństwo Ducha Świętego wzbudza miłość, która sprawia, że Kościół staje się w świecie prawdziwym znakiem zbawienia. Odwaga człowieka do mówienia o Jezusie- Panu i Zbawicielu Świata- jest przede wszystkim darem otrzymanego w sakramentach chrztu i bierzmowania Ducha Świętego. Świętowanie tajemnicy Zesłania Ducha Świętego uświadamia wierzącym, że przynależą do Kościoła i uczestniczą w Jego misji od chwili przyjęcia chrztu świętego. Kościół  nie pełni swej misji własną mocą, ale mocą Ducha Świętego. Duch Święty jednoczy wspólnotę Kościoła, umacnia ją, uświęca i prowadzi do pełni prawdy. Pociąga ludzi do Chrystusa, przypomina Jego słowa oraz pomaga zrozumieć znaczenie Jego śmierci i zmartwychwstania. Sprawia, że Jezus jest stale obecny wśród nas i obdarza nas swoim życiem. Dzięki mocy Ducha Świętego mamy udział w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i możemy korzystać z daru zbawienia. Uroczystość ta uświadamia, że Duch Święty jest niezbędny Kościołowi, że jest największym darem dla Kościoła i człowieka, a zarazem źródłem wielorakich darów.

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj uważnie treść katechezy.

  1. Wymień dary Ducha Świętego.
  2. Dokończ słowa modlitwy „ Duchu Święty, który ……..” .

 

                 Zadanie domowe wykonać do dnia 14.05.2020r

Print Friendly, PDF & Email