RELIGIA. KLASA 8A

przez | 5 maja 2020

RELIGIA. KLASA 8A

 Kl. VIII „a” 

Religia – Anna Karankowska  

Lekcja z dnia 5.05.2020r     

 

Temat katechezy – Maryja Matką i Królową Polski

Cel katechezy: Ukazanie prawdy, że Maryja jest naszą Matką i Królową Polski.

Przypominam, że miesiąc maj jest miesiącem, w którym w sposób szczególny czcimy Najświętszą Maryję, Matkę Pana Jezusa.

 3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry                 w Częstochowie przed wojskami szwedzkimi, ślubów króla Polski Jana Kazimierza, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy otrzymywali                  i otrzymują  za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być „Bogurodzica”, najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.

W czasie najazdu szwedzkiego  na Polskę 1 kwietnia 1656 r. kiedy to znacznie liczniejsze wojska szwedzkie poniosły klęskę pod bramami klasztoru Paulinów na Jasnej Górze              w katedrze lwowskiej przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby. Zobowiązał się szerzyć cześć Maryi, wystarać się              u papieża  o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną.

Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV.

To święto związane jest również z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, zwanym Cudownym obrazem. Wielu chorych ludzi modląc się do niego doznało uzdrowień.

Obraz na Jasną Górę został sprowadzony z Rusi w 1384 r. dwa lata po założeniu tu klasztoru Paulinów. Niemal od początku obdarzono wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej tytułem Królowej Narodu.. Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski.

W 300 rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję opracował przebywający wówczas       w miejscu internowania Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Jasnogórskie Śluby Narodu – po uwolnieniu Prymasa złożył uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski 26.08.1956r.     10 lat później 3 maja 1966 r. tam właśnie odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat.

 

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj uważnie treść katechezy.

  1. Napisać w zeszycie zdanie „Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.
Print Friendly, PDF & Email