RELIGIA. KLASA 7B

przez | 26 maja 2020

RELIGIA. KLASA 7B

 Kl. VII „b” 

Religia – Anna Karankowska  

Lekcja z dnia 26.05.2020r   

Temat katechezy – Kryzysy w Kościele – część 1

Cel katechezy:  Zapoznanie się, z przyczynami rozłamów w Kościele.

Od początku istnienia ludzie rozwijali zdolność komunikowania się między sobą. Ta umiejętność pozwoliła im panować nad światem oraz tworzyć imponujące cywilizacje. Mimo tej zdolności dochodziło i nadal dochodzi wśród ludzi do nieporozumień, rozłamów. Rodzi je zazdrość, niezdrowa rywalizacja, fałszywe oskarżenia, chęć posiadania lub zawładnięcia drugą osobą, brak akceptacji i umiejętności słuchania innych prowadzą do zachowań nieetycznych, niemoralnych i w związku z tym nagannych. Zachowania te powodują rozłamy, wrogość, a nawet nienawiść pomiędzy ludźmi.

Również w dziejach Kościoła zdarzały się rozmaite spory i napięcia, które prowadziły do kryzysów i rozbicia wśród chrześcijan. Już w czasach apostolskich dochodziło do nieporozumień, toteż Apostołowie w swych listach odnosili się do nich, udzielali rad               i zachęcali do jedności. Pierwsze problemy wynikały z trudności interpretowania apostolskiego nauczania oraz w opieraniu się wpływom innych religii. W ten sposób rodziły się wątpliwości, błędy w wierze, herezja. Kościół musiał więc coraz bardziej precyzować swoją naukę, coraz głębiej wnikać w treść Jezusowego przesłania i ustosunkować się do nowych interpretacji. Od pierwszych wieków czynili to przede wszystkim na soborach. Były to wielkie zebrania ogółu biskupów świata, na których zapadały ostateczne decyzje                 i podawana była prawowierna nauka.

Na przestrzeni wieków występujące  kryzysy próbowano w wielu przypadkach rozwiązywać za pomocą aktów potępienia, ekskomunik, a nawet prześladować.

Ekskomunika – kara kościelna polegająca na wykluczeniu kogoś ze wspólnoty Kościoła.    W 1054 r. w Kościele doszło do wielkiego podziału zwanego schizmą wschodnią.

Schizma – rozdarcie, podział. W dziejach Kościoła. Schizma oznaczała rozłam wspólnoty związany z odrzuceniem prymatu papieża przy zachowaniu tych samych prawd wiary.

W jej wyniku chrześcijaństwo podzieliło się na Kościół zachodni ze stolicą w Rzymie             i Kościół wschodni (prawosławny) ze stolicą w Konstantynopolu. Przyczyny tego rozłamu były różne: polityczne, kulturowe, liturgiczne, dogmatyczne.

W średniowieczu, kiedy rodziły się kolejne herezje i rozwinęła się zwalczająca je instytucja    o nazwie inkwizycja, Kościół doświadczył następnego kryzysu. Inkwizycja była rodzajem sądu kościelnego działającego od XII do XIX wieku. Jej zadaniem było ściganie i karanie podejrzanych o wykroczenie przeciw nauce Kościoła.

Kolejne rozbicie wśród chrześcijan nastąpiło w XVI wieku w wyniku ruchu zwanego reformacją, co będzie tematem kolejnej katechezy.

Zadanie domowe:

  1. Przeczytaj uważnie treść katechezy.
  2. Napisz co to jest : sobór, ekskomunika, schizma

 

Zadanie domowe wykonać do dnia 28.05. 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email