RELIGIA. KLASA  7B

przez | 21 maja 2020

RELIGIA. KLASA  7B

Kl. VII „b” 

Religia – Anna Karankowska  

Lekcja z dnia 21.05.2020r   

 

Temat katechezy – Wierni Jezusowi i Kościołowi

Cel katechezy:  Zapoznanie z ideą męczeństwa

Ludzie poprzez swoje zachowanie wskazują na wartości którymi się kierują w życiu. Poświęcają im czas, swe zdolności, a także pieniądze. Tę największą dla człowieka wartość najpełniej ukazał ludziom Jezus Chrystus. Podczas swego przebywania na ziemi świadczył o Bożej miłości do ludzi, za co był prześladowany, a w końcu został ukrzyżowany. Ukazywanie największych wartości, które wiążą się z dużymi wymaganiami, poświęceniami i wyrzeczeniami często spotyka się ze sprzeciwem, oporem. Dlatego Pan Jezus wzywając uczniów do naśladowania Go nie obiecywał im łatwego życia. Zaznaczał, że i oni doświadczą odrzucenia: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować”.

Prześladowanie jest związane z tajemnicą cierpienia. Poprzez cierpienie Bóg pragnie oczyścić człowieka i wypróbować jego miłość. Natomiast prześladowania są wyrazem przeciwstawienia  się planom Bożym. – są próbą oddzielenia człowieka od Boga. Uczniowie Jezusa byli świadomi, że będą prześladowani i nie starali się o to, żeby traktowano ich inaczej nisz ich Mistrza. Jak zapowiedział Jezus, oni też musieli pić z Jego kielicha. Święty Paweł pouczał Filipian, że cierpienia są łaską, a św. Piotr zalecał, by prześladowania stawały się dla chrześcijan źródłem radości.

Prześladowania chrześcijan były związane z wyznawanymi przez nich wartościami: z wiarą w Boga i postępowaniem według jego nauki. Oprócz Apostołów i uczniów Jezusa prześladowania dotknęły wielu chrześcijan pierwszych wieków. Oni nie bali się wyznawać swojej wiary i sprzeciwiać zmuszaniu ich do oddawania czci innym bogom. Do chrześcijan, którzy za wartość swego życia przyjęli Boga zaliczamy między innymi: św. Szczepana – pierwszego męczennika Kościoła, św. Agnieszkę – męczennicę rzymską, która jako młoda dziewczyna poniosła śmierć w obronie swej wiary i czystości, św. Wawrzyńca który zginął na rozpalonej kracie, św. Sebastiana, który odważnie wyznawał swoją wiarę, za co został zabity, Również w późniejszych wiekach wielu chrześcijan poniosło śmierć za wyznawanie w życiu wartości jakimi są Bóg i wiara. Do najbardziej znanych zaliczamy św. Wojciecha, który w X wieku przybył do Polski z Czech i na naszych ziemiach głosił Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, za co zginął z ręki Prusów.

 

Zadanie domowe:

  1. Napisz kilka zdań o świętym, którego znak spotykamy przed przejazdami kolejowymi.
  2. Przepisz do zeszytu: Autentyczny chrześcijanin nie ulega wpływom ludzi, którzy kpią z wiary, z wartości i symboli chrześcijańskich, nie boi się zaprotestować. Staje przecież w obronie słusznych, dobrych spraw.

 

Zadanie domowe wykonać do dnia 26.05. 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email