RELIGIA. KLASA 7B

przez | 13 maja 2020

RELIGIA. KLASA 7B

 Kl. VII„b” 

Religia – Anna Karankowska  

Lekcja z dnia 14.05.2020r   

 

Temat katechezy – Wspólnota Kościoła

Cel katechezy: Zapoznanie się ze specyfiką życia wspólnoty Kościoła

Człowiek w swoim życiu poszukuje podobnych sobie ludzi i tworzy z nimi więzi. Łączy się w pary i zakłada rodzinę, szuka znajomych i przyjaciół. Zadanie wspierania ludzi w ich dążeniu do życia w jedności i miłości między sobą i z Bogiem otrzymał od Jezusa Kościół. W księdze Dziejów Apostolskich  św. Łukasz tak opowiada o życiu we wspólnocie i braterskiej miłości pierwszych chrześcijan – pierwotnego Kościoła.

„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia (Dz. 2, 42-47)”

♦Trwanie w nauce Apostołów  oznacza poszukiwanie głębszego rozumienia słów Jezusa,

♦ Łamanie chleba odnosi się do Uczty Eucharystycznej, która od samego początku odgrywała pierwszoplanową rolę w życiu pierwszych chrześcijan. Jest uczestnictwem w ofierze Jezusa, spożywaniem Jego Ciała i Krwi.

♦ Modlitwa wyraża nasze zaufanie Bogu, powierzanie Mu swego życia tak, jak czynił to Jezus.

Opowiadanie to pokazuje, na czym polega kierowanie się w życiu nauką Jezusa Chrystusa. Wspomniany przez św. Łukasza sposób życia pierwszych chrześcijan był owocem ich wiary. Łączyła ich wzajemna miłość, troska o potrzeby innych, skromność, radość z przebywania we wspólnocie zbawionych. Dzięki ich autentyczności wielu ludzi przyłączyło się do nich, nawracając się i przyjmując chrzest. Każdy z nas od przyjęcia chrztu świętego należy do tej samej wspólnoty Kościoła. Podobnie jak pierwsi chrześcijanie tak i my opieramy się na nauce Apostołów, której zrozumienie pogłębiamy w Kościele. Gromadzimy się na Eucharystii, a podczas niej oddajemy Bogu cześć, wyznajemy swoją wiarę, modlimy się za całą Wspólnotę Kościoła. Swym życiem mamy dawać świadectwo innym. Każdy z nas będąc członkiem tej wspólnoty ma wpływ na to, jaka ona będzie, czy będzie przyciągać  innych do Chrystusa. Od naszego osobistego zaangażowania w służbę Jezusowi poprzez troskę o dobro drugiego człowieka zależy kształt Kościoła.

 

Zadanie domowe:

  1. Przeczytaj uważnie treść katechezy
  2. Napisz jak ważna jest dla Ciebie wspólnota ludzi wierzących- Wspólnota Kościoła?

 Zadanie domowe wykonać do dnia 19.05.2020r. 

Print Friendly, PDF & Email