RELIGIA. KLASA 7B

przez | 12 maja 2020

RELIGIA. KLASA 7B

 Kl. VII„b” 

Religia – Anna Karankowska  

Lekcja z dnia 12.05.2020r   

 

Temat katechezy – Narodziny Kościoła

Cel katechezy: Ukazanie wydarzeń zesłania Ducha Świętego

Po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego, kolejnym z ważniejszych świąt obchodzonych przez katolików jest święto Zesłania Ducha Świętego. Obietnicę zesłania Ducha Świętego Jezus wypełnił po swym Wniebowstąpieniu, czyli pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu. Dlatego też dzień zesłania Ducha Świętego, zwany jest  Pięćdziesiątnicą, potocznie Zielonymi Świątkami. Obchodzone jest w siódmą  niedzielę  po Wielkanocy.

Jest to jedno z najważniejszych świąt upamiętniające Zesłanie Ducha Świętego na Maryję Matkę Jezusa i Apostołów.

Apostołowie po powrocie z Góry Oliwnej razem z Maryją udali się do Wieczernika ( miejsca w którym spożywali ostatnią wieczerzę z Jezusem), gdzie  modlili się wspólnie prosząc Jezusa o pomoc, bojąc się o swoje życie, gdyż ścigani byli przez ludzi, którzy ukrzyżowali Jezusa. Jezus wypełnił swą obietnicę zsyłając na nich Ducha Świętego. Ten dzień tak opisuje

Święty Łukasz:

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru,      i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?” – mówili pełni zdumienia i podziwu. „Jakże więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?- słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieło Boże”

 Dla mieszkańców Jerozolimy to wydarzenie było czymś niezwykłym. Zamiast zalęknionych, zamkniętych przed Żydami ludzi spotykali świadków zmartwychwstałego Chrystusa, wychodzących do nich z mocą Ducha Świętego. Duch Święty udzielił Apostołom daru umożliwiającego dawanie świadectwa o Zmartwychwstałym wszystkim narodom. Szum wiatru ukazuje boską  moc, z jaką przychodzi Duch. Natomiast w obrazie języków jakby z ognia widać zapowiedź entuzjastycznego mówienia, przepowiadania Dobrej Nowiny, która Jednoczy. To przekraczające ludzkie rozumienie wydarzenie było widzialnym początkiem Kościoła.

 

Zadanie domowe:

  1. Przeczytaj uważnie treść katechezy
  2. Napisz, dlaczego święto Zesłania Ducha Świętego nazywane jest potocznie Zielonymi Świątkami

             Zadanie domowe wykonać do dnia 14.05.2020r. 

Print Friendly, PDF & Email