RELIGIA. KLASA  7A,7C

przez | 15 maja 2020

RELIGIA. KLASA  7A,7C

Klasa VIIA (12.05.2020) i VIIC (12.05.2020)

Temat: Zgoda, ale nie na wszystko Tolerancja, akceptacja, miłość

TOLERANCJA ,AKCEPTACJA Tolerancja to postawa odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, mimo że nam się one nie podobają. To szacunek wobec czegoś lub kogoś, szanowanie czyjegoś zdania, z którym nie musimy się zgadzać. Akceptacja to przyjęcie czyjegoś zachowania lub poglądów, bez prób zmieniania danego człowieka lub narzucania mu swojego toku myślenia. Potrzeba mądrości, by akceptować tylko to, co dobre.

 Kościół zawsze akceptuje każdego grzesznego człowieka, ale nie akceptuje jego złych czynów! Oczekuje i pragnie zmiany postawy człowieka ku dobru. Nigdy nie odrzuca osób, ale chce im pomóc w odkryciu prawdy o sobie i dążeniu do prawdziwego szczęścia z Bogiem.

Jezus nie wspomina o miłości do zła, ale o miłości wobec tych, którzy czynią zło. Nie możemy akceptować zła, ponieważ powoduje cierpienie osoby, która je popełnia, i tych osób, które są obok. Tolerancja może sprawić, że staniemy się obojętni wobec zła. Jako chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie wszystkich, których spotykamy. Dlatego w sumieniu jesteśmy zobowiązani pomagać innym w odejściu od zła i dążeniu w stronę dobra.

Przeczytaj tekst, zapisz temat. Pod tematem napisz, do czego może się przyczynić tolerowanie zła. Prześlij na adres anewie2@wp.pl do 19.05.2020. Pozdrawiam.

Print Friendly, PDF & Email