RELIGIA . KLASA 6A,6B,6C,6D

przez | 15 maja 2020

RELIGIA . KLASA  6A,6B,6C,6D

Klasa VI A(14.05.2020), VI B(13.05.2020), VIC(15.05.2020) i VI D(13.052020)

Temat: Pozdrowienie Chrystusa – okazywanie religijności

Pozdrowień chrześcijańskich używamy najczęściej w odniesieniu do osób duchownych czy wobec katechetów. W Polsce popularnym pozdrowieniem jest „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Może być wypowiadane zamiennie z formułą „Szczęść Boże”. Ministranci witają się słowami „Króluj nam Chryste”, a pozdrowienie „Chrystus zmartwychwstał” wypowiadamy w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Pozdrowienia chrześcijańskie są życzeniem dobra i szczęścia drugiej osobie w obecności Boga, czyli z Bożym błogosławieństwem. Spojrzymy na nie w świetle słów Pisma Świętego. Pan Bóg ma dla nas propozycję.

Pozdrowienie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” jest najprostszym uwielbieniem Syna Bożego – Jezusa Chrystusa.

W Polsce chrześcijańskim pozdrowieniem osób pracujących jest „Szczęść Boże!”. Odpowiada się wówczas „Bóg zapłać!” lub „Daj Boże!” oraz „Szczęść Boże!” Pozdrowienie to zawiera w sobie głęboką treść i nie musi się odnosić tylko do ciężkiej pracy. Życzenie szczęścia to prośba skierowana do Boga i zarazem wyznanie wiary w Niego i Jego Opatrzność. Życzenie to może spełnić tylko Bóg. „Szczęść Boże!” oznacza „Niech ci Bóg da szczęcie, niech ci sprzyja, niech będzie z Tobą, niech cię prowadzi”. Odpowiedź: „Daj Boże” znaczy „oby Bóg tego dokonał”.

Przeczytaj tekst, zapisz temat. Wypisz jakie znasz pozdrowienia chrześcijańskie . Nie wysyłaj mi zdjęć. Pozdrawiam i życzę udanego weekendu

Print Friendly, PDF & Email