RELIGIA. KLASA 6A,6B,6C,6D

przez | 22 maja 2020

RELIGIA. KLASA 6A,6B,6C,6D

Klasa VIA(21.05.2020), VIB(20.05.2020), VIC(22.05.2020), VID(20.05.2020)

Temat:  Jak okazać im miłość?  – Dzień Matki i Dzień Ojca

Bóg obdarza łaskami tych, którzy szanują swoich rodziców. Są to dary duchowe, jak odpuszczenie grzechów i wysłuchanie modlitwy, ale także długie życie i szacunek własnych dzieci. Mama i tata – każdy na swój sposób – zapewniają swoim dzieciom miłość, która jest niezbędna do prawidłowego rozwoju. Mama swoją serdecznością i troskliwością daje poczucie bycia kochanym. Tata uczy dzieci podejmowania tego, co trudne, oraz pokonywania niebezpieczeństw. Rodzice swoim przykładem przekazują dzieciom wiarę w Boga i zasady postępowania. Święty Jan Paweł II tak wspominał swojego ojca: „Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było życiem surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mego Ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym”. A tak pisał o swojej mamie: „Matkę straciłem jeszcze przed Pierwszą Komunią Świętą w wieku 9 lat i dlatego mniej ją pamiętam i mniej jestem świadom jej wkładu w moje wychowanie religijne, a był on z pewnością bardzo duży”.

Zastanów się

 – Jak okazujesz szacunek swoim rodzicom?

 – Co ostatnio sprawiło im radość?

 – W czym możesz im pomagać?

Zapamiętaj „Bóg dał wam rodziców i za ten wielki dar winniście Panu Bogu często dziękować. Szanujcie i kochajcie waszych rodziców. Oni was zrodzili i wychowują. Rodzice są przecież dla was najbliższymi przyjaciółmi, u których winniście szukać pomocy i rady w waszych życiowych problemach”. (Jan Paweł II, Małżeństwo i rodzina we wspólnocie Kościoła)

Zadanie 1. Zaplanuj ciekawe zajęcia i zabawy dla całej rodziny z okazji Dnia Matki lub Dnia Ojca. 3. Pomódl się wieczorem za swoich rodziców.

Zapisz temat i pod tematem narysuj swoją rodzinę. Nie musisz przesyłać zdjęcia. Pozdrawiam i życzę zdrowia.

Print Friendly, PDF & Email