RELIGIA. KLASA 5C,5D

przez | 29 maja 2020

RELIGIA. KLASA 5C,5D

Klasa VC i VD

Temat: Duch Święty potwierdza: Jezus jest Panem.

Już jako małe dzieci nauczyliśmy się Boga nazywać naszym Ojcem. On kocha każdego z nas i nie                       odwraca się od nas, nawet jeśli popełnimy grzech. Wielokrotnie zawierał zludźmi przymierze, zapewniając o swej miłości i wierności. Posyłając swojego Syna – Jezusa Chrystusa – wyzwolił nas z mocy zła izawarł z ludźmi nowe i ostateczne przymierze miłości. Pan Jezus nauczał o królestwie Bożym, które założył wśród ludzi. Uczył, że kto chce do Niego należeć, musi kierować się w swoim życiu miłością. Przez swoją mękę, śmierć i Zmartwychwstanie ostatecznie pokonał śmierć izło. Zapewnił też, że każdy, kto w Niego wierzy, będzie uczestniczył w Jego zwycięstwie. Duch Święty jest obecny i działa w świecie przez Kościół. W chrzcie świętym czyni ludzi dziećmi Bożymi i uczestnikami królestwa Bożego. W sakramentach Kościoła udziela wierzącym Bożej mocy do stawania się dojrzałymi chrześcijanami. Moc Ducha Świętego uzdalnia ich do postępowania zgodnie z nauką Pana Jezusa i budowania wspólnoty Kościoła.

Przeczytaj tekst, zapisz temat. Napisz dary Ducha Świętego. Nie musisz mi wysyłać zdjęć. Pomódl się wieczorem do Ducha Świętego. Pozdrawiam i życzę zdrówka. Jeżeli masz zaległości, masz szanse jeszcze nadrobić, czekam na te prace do 6.06.2020.

Print Friendly, PDF & Email