RELIGIA. KLASA 5C,5D

przez | 22 maja 2020

RELIGIA. KLASA 5C,5D

Klasa VC(22.05.2020) i VD(22.05.2020)

Temat: Nieugięty przewodnik narodu – kardynał Stefan Wyszyński

Do 1989 r. panował w Polsce ustrój nazywany komunizmem. Był to bardzo trudny czas dla Polaków. Wielu z nich wykazywało się wtedy niezwykłą odwagą wyznawania wiary. Przykładem jest kardynał Stefan Wyszyński, który stał na czele polskiego Kościoła w latach 1953–1981. W czasach komunistycznych kardynał Stefan Wyszyński, wielu biskupów i księży mówiło otwarcie o prawie do wolnego wyznawania wiary w Polsce. Często udzielali oni schronienia osobom, które były prześladowane przez władze, ponieważ walczyły o wolność Polaków. Pasterze Kościoła ponosili z tego powodu dotkliwe kary. Zdarzało się, że znikali w niewyjaśnionych okolicznościach, trzymano ich w odosobnieniu, przesłuchiwano, torturowano, a nawet zabijano. Często nie wyjaśniano przyczyn ich śmierci „z braku dowodów”, a jeśli doszło do procesu sądowego, nie było sprawiedliwych wyroków. Władze nie mogły pozbawić życia kardynała Wyszyńskiego, gdyż był zbyt znany w Polsce i poza jej granicami. Za obronę polskiego Kościoła został aresztowany i przez trzy lata więziony bez żadnego procesu. Początkowo nie było wiadomo, gdzie przebywał. Dopiero później okazało się, że był więziony w Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim i Komańczy. Podczas pobytu w więzieniu kardynał Wyszyński postanowił odnowić śluby Jana Kazimierza złożone 300 lat wcześniej, w 1656 r. we Lwowie. 16 maja 1956 r. przygotował tekst „Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego”. Następnie przez zaufaną osobę przesłał go do Częstochowy generałowi paulinów. Ślubowanie narodu polskiego Matce Bożej odbyło się na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r. w obecności około miliona wiernych.  O uwięzionym Prymasie przypominał pusty fotel, ustawiony przed ołtarzem, a na nim biało-czerwone róże. Ksiądz Prymas wiedział, że treść Ślubów Jasnogórskich powinna być realizowana w codziennym życiu Polaków. Dlatego ogłosił dziewięcioletnią modlitwę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski, która została nazwana Wielką Nowenną. Rozpoczęła się ona dziewięć lat przed 1966 r.

Zapisz temat, zapoznaj się z sylwetką Stefana Wyszyńskiego – kardynała. Nie musisz przesyłać zdjęć. Pozdrawiam i życzę zdrowia.

Print Friendly, PDF & Email