RELIGIA. KLASA  5B

przez | 29 maja 2020

RELIGIA. KLASA  5B

Kl. V  „b” 

Religia – Anna Karankowska    

 Lekcja z dnia 29.05.2020r    

 

  Temat katechezy – Duch Święty potwierdza: Jezus jest Panem

Cel katechezy: Ukazanie wiary, jako udziału w ostatecznym zwycięstwie Boga nad grzechem i śmiercią.

 

    Wiara i jej okazywanie na co dzień, często wymaga od ochrzczonych odwagi i wytrwałości. Duch Święty wspiera ludzi w codziennym wybieraniu Pana Jezusa. To człowiek jednak decyduje, czy ufa i wierzy słowom Zbawiciela, czy też je odrzuca. W dzień paruzji (powtórne przyjście Pana Jezusa) będzie sądzony z tej decyzji.

    Już jako małe dzieci nauczyliśmy się Boga nazywać naszym Ojcem. On kocha każdego z nas i nie odwraca się od nas, nawet jeśli popełnimy grzech. Wielokrotnie zawierał z ludźmi przymierze, zapewniając o swej miłości i wierności. Posyłając swojego Syna – Jezusa – Chrystusa – wyzwolił nas z mocy zła i zawarł z ludźmi nowe i ostateczne przymierze miłości.

    Pan Jezus nauczał o królestwie Bożym, które założył wśród ludzi. Uczył, że kto chce do niego należeć, musi kierować się w swoim życiu miłością. Przez swoją mękę, śmierć i Zmartwychwstanie ostatecznie pokonał śmierć i zło. Zapewnił też, że każdy, kto w Niego wierzy, będzie uczestniczył w Jego zwycięstwie.

     Duch Święty jest obecny i działa w świecie przez Kościół. W chrzcie świętym czyni ludzi dziećmi Bożymi i uczestnikami królestwa Bożego. W sakramentach Kościoła udziela wierzącym Bożej mocy do stawania się dojrzałymi chrześcijanami. Moc Ducha Świętego uzdalnia ich do postępowania zgodnie z nauką Pana Jezusa i budowania wspólnoty Kościoła.

    

 

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj uważnie treść katechezy.

  1. Przepisz do zeszytu list do Filipian 2 rozdział, wers 9-11

    Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył

    i darował Mu imię,

    aby na imię Jezusa

    zgięło się każde kolano

    istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.

    I aby wszelki język wyznał,

    że Jezus Chrystus jest PANEM-

    ku chwale Boga Ojca.

  

 

 

 

Zadanie domowe wykonać do dnia 01.06. 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email