RELIGIA . KLASA 5A

przez | 15 maja 2020

RELIGIA . KLASA 5A

 Kl. V„a” 

Religia – Anna Karankowska  

Lekcja z dnia 15.05.2020r   

 

Temat katechezy – Duch Święty działa w Kościele

Cel katechezy: Ukazanie roli Ducha Świętego w Kościele.

Znaki i symbole pomagają ludziom odkrywać tajemnice Boga. To właśnie cudami Pan Jezus potwierdził nastanie czasów mesjańskich. Mesjasz – słowo to oznacza Namaszczony, Wybraniec- w judaizmie i chrześcijaństwie pierwotnie religijny tytuł króla, kapłanów i proroka, czyli ktoś wybrany przez Boga do wypełnienia specjalnej i jedynej w swoim rodzaju misji.

Znaki towarzyszyły też wypełnianej przez Apostołów misji głoszenia Ewangelii i pomagały one uczniom Jezusa zrozumieć, że Duch Święty kontynuuje na ziemi dzieło zbawienia. Obecność i działanie Ducha Świętego ludzie odkrywają często dzięki znakom towarzyszącym życiu wspólnoty Kościoła. Święty Łukasz opowiada, że ci którzy słuchali głoszonej przez Apostołów Ewangelii, nawracali się, przyjmowali chrzest w imię Jezusa i otrzymywali dar Ducha Świętego. Tworzyli oni wspólnotę uczniów Pana Jezusa. Mocą otrzymanego Ducha Świętego postępowali zgodnie z nauką Apostołów i żyli we wspólnocie braterskiej . Gromadzili się na łamaniu chleba i modlitwie. Słuchanie Ewangelii wymaga otwarcia się na działanie Ducha Świętego otrzymanego w chrzcie świętym. Jego moc uzdalnia do przemiany życia i pomaga wzrastać w wierze oraz odważnie ją wyznawać.

Dzięki działaniu Ducha Świętego możemy:

♦ przestrzegać nauki Pana Jezusa,

♦ dawać przykład miłości,

♦ uczestniczyć w Eucharystii,

♦ modlić się,

Duch Święty umacnia nas swoją mocą, byśmy życiem potwierdzali Jego obecność i działanie w świecie.

Podsumowując możemy powiedzieć, że:

– wspólnotę Kościoła pierwotnego charakteryzowało przestrzeganie nauki Pana Jezusa, łamanie chleba, wspólnota braterska i modlitwa,

– wspólnotę Kościoła tworzyli Ci, którzy słuchając nauczania Apostołów, nawracali się i przyjmowali chrzest, otrzymywali dar Ducha Świętego,

– życie pierwotnego Kościoła było dla niewierzących znakiem obecności i działania Ducha Świętego,

– życie pierwotnego Kościoła jest wzorem dla wszystkich ochrzczonych.

Zadanie domowe:

  1. Przeczytaj uważnie treść katechezy
  2. Napisz w jaki sposób możesz kształtować w sobie wytrwałość i odwagę w wyznawaniu wiary .

Zadanie domowe wykonać do dnia 21.05.2020r. 

Print Friendly, PDF & Email