RELIGIA. KLASA 5A

przez | 13 maja 2020

RELIGIA. KLASA 5A

 Kl. V„a”   (Nie przepisujemy całej treści lekcji do zeszytu)

Religia – Anna Karankowska  

Lekcja z dnia 14.05.2020r   

 

Temat katechezy – Duch Święty udziela Bożej mocy

Cel katechezy: Ukazanie, że rozwój życia duchowego dokonuje się za sprawą   Ducha Świętego.

Po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego, kolejnym z ważniejszych świąt obchodzonych przez katolików jest święto Zesłania Ducha Świętego. Obietnicę zesłania Ducha Świętego Jezus wypełnił po swym Wniebowstąpieniu, czyli pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu. Dlatego też dzień zesłania Ducha Świętego, zwany jest  Pięćdziesiątnicą, potocznie Zielonymi Świątkami. Obchodzone jest w siódmą  niedzielę  po Wielkanocy.

Jest to jedno z najważniejszych świąt upamiętniające Zesłanie Ducha Świętego na Maryję Matkę Jezusa i Apostołów.

Pan Jezus wiele razy mówił Apostołom o Duchu Świętym, którego im ześle z nieba. Powiedział, że Duch Święty będzie im i ludziom którzy w Niego uwierzą i będą się do Niego modlić pomagał, pocieszał i dodawał odwagi.

Apostołowie po powrocie z Góry Oliwnej razem z Maryją udali się do Wieczernika ( miejsca w którym spożywali ostatnią wieczerzę z Jezusem), gdzie  modlili się wspólnie prosząc Jezusa o pomoc, bojąc się o swoje życie, gdyż ścigani byli przez ludzi, którzy ukrzyżowali Jezusa.

Dziesiątego dnia po wniebowstąpieniu, Jezus wypełnił swą obietnicę zsyłając na nich Ducha Świętego. Apostołowie nie widzieli Ducha Świętego, ale odczuwali Jego moc w sobie i w wielu znakach, cudach, których przez ich ręce dokonywał. Otrzymali od Niego wiele darów takich jak: mądrości, rozumu, męstwa i odwagi. Mogli teraz iść w świat i głosić słowo Pana Jezusa.

Nie wszystko co dzieje się w naszym życiu, jest dla nas zrozumiałe. Zrozumienie wielu wydarzeń wymaga od nas wiele cierpliwości, często także czyjejś pomocy.

Apostołowie podczas głoszenia Ewangelii odkryli, że nie są sami. Rozpoznawali, że znaki towarzyszące ich nauczaniu są dziełem Ducha Świętego. Zrozumieli, że On jest ich Wspomożycielem i Pocieszycielem w wypełnianiu w świecie misji głoszenia Ewangelii.

Duch Święty żyje w nas i udziela nam Bożej mocy w sakramentach Kościoła. Duch Święty uczy nas odróżniać dobro od zła, jak w życiu wybierać Boga i okazywać Mu posłuszeństwo, umacnia nas w czynieniu dobra. Jako ludzie wolni możemy Pana Boga wybrać lub Go odrzucić. To od nas zależy czy pozwolimy Duchowi Świętemu w nas działać.

 

Zadanie domowe:

  1. Przeczytaj uważnie treść katechezy
  2. Wyjaśnij, dlaczego uroczystość Zesłania Ducha Świętego nazywamy Pięćdziesiątnicą?

Zadanie domowe wykonać do dnia 15.05.2020r.  

Print Friendly, PDF & Email