RELIGIA. KLASA 5A

przez | 8 maja 2020

 RELIGIA. KLASA 5A

Kl. V „a”

Religia – Anna Karankowska 

Lekcja na dzień 8.05.2020r                              

 

Temat katechezy – Pan Jezus wstąpił do nieba

Cel katechezy: Ukazanie prawdy o Wniebowstąpieniu Jezusa.

Największym z pośród czynionych przez Jezusa znaków było Jego Zmartwychwstanie. Pan Jezus po powstaniu z martwych przebywał jakiś czas ze swoimi uczniami, przygotowując ich na swoje odejście. Po czterdziestu dniach od swego Zmartwychwstania, ku zaskoczeniu Apostołów wstąpił do nieba. O wydarzeniu Wniebowstąpienia Pana Jezusa święty Marek Ewangelista napisał, że „po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły”. Wyrażenie „zasiadł po prawicy Boga” oznacza, że Ten, którego ludzie ukrzyżowali, jest Panem i Sędzią wszechświata. Można powiedzieć, że od wydarzenia Wniebowstąpienia Jezus żyje w nowy, niepojęty dla nas sposób. Króluje wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym w zapoczątkowanym przez Siebie królestwie Boga

Kościół świętuje co roku Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w VII Niedzielę  Wielkanocną, wyznaje wiarę właśnie w to, że Zmartwychwstały Jezus, chociaż zmysłami ciała Go nie dostrzegamy, żyje i działa w Kościele. Jest w nim obecny przede wszystkim w sakramentach świętych, w słowie Bożym, w przewodniczących w sprawowanej liturgii kapłanach. Obecny jest również w wierzących.

Apostołowie po Wniebowstąpieniu Jezusa rozeszli się i głosili prawdę innym ludziom w różnych zakątkach świata, nie zważając na liczne trudności, a nawet prześladowania. Wierzyli, że Zmartwychwstały Jezus wspiera ich działania mocą Ducha Świętego, o którym będziemy mówić w następnej katechezie.

 

Zadanie domowe:

Przepisz do zeszytu i napisz  skąd pochodzą te słowa:

„Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa; siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

 

Zadanie domowe wykonać do dnia 14.05.2020r.

 Zasady komunikowania – adres email annakaran@gazeta.pl

Print Friendly, PDF & Email