RELIGIA. KLASA 4A, 4B

przez | 29 maja 2020

RELIGIA. KLASA 4A, 4B

Klasa IVA i IVB

Temat: Duch Święty żyje i działa w Kościele

Słuchanie Ewangelii wymaga otwarcia się na działanie Ducha Świętego otrzymanego w chrzcie świętym. Jego moc uzdalnia do przemiany życia i pomaga wzrastać w wierze oraz odważnie ją wyznawać.

Dzięki działaniu Ducha Świętego możemy:

  • przestrzegać nauki Pana Jezusa,
  • dawać przykład miłości,
  • uczestniczyć w Eucharystii,
  • modlić się. Duch Święty umacnia nas swoją mocą, byśmy życiem potwierdzali Jego obecność i działanie w świecie.

Przeczytaj tekst, zapisz temat i pod tematem wypisz dary i owoce działania Ducha Świętego. Pozdrawiam i czekam na zadanie do 5.06.2020. Zadanie wyślijcie na adres anewie2@wp.pl

Print Friendly, PDF & Email