RELIGIA. KLASA 4A, 4B

przez | 22 maja 2020

RELIGIA. KLASA 4A, 4B

Klasa IVA(25.05.2020) i IVB(21.05.2020)

Temat: Afryka i Azja – Ewangelia na krańcach świata.

Dla nas, Polaków, Afryka i Azja to odległe kontynenty. Jak wygląda życie twoich rówieśników w Afryce i Azji? Jest często bardzo smutne. Na pewno nie chciałbyś się z nimi zamienić. W Afryce każdego roku umiera z głodu 6 milionów dzieci przed osiągnięciem piątego roku życia. W Azji dzieci pracują po 12 godzin dziennie, a zarobione pieniądze nie wystarczają nawet na skromne wyżywienie. Wiele z nich nie chodzi do żadnej szkoły, ponieważ albo szkoły w pobliżu nie ma, albo dzieci nie mają czym za nią zapłacić. Są dzieci żołnierze, są także dzieci niewolnicy. Każdego roku na świecie sprzedaje się ponad milion dzieci, które pracują potem jako najtańsza siła robocza. Są też dzieci, które nie znają Boga. Nie słyszały o Jezusie, nie znają Jego Ewangelii. Kościół posyła więc do Afryki i Azji misjonarzy. W Afryce pracuje około 900 misjonarzy z Polski, w tym 24 misjonarzy świeckich, a do pracy w Azji wyjechało z Polski 258 misjonarzy, w tym 8 osób świeckich. Ich zadaniem jest mówić o Panu Bogu i udzielać sakramentów. Ale jak mówić o Bogu, gdy ktoś jest głodny lub chory? Misjonarze zajmują się więc najpierw pomocą biednym i głodującym. Opiekują się chorymi, zakładają szkoły, w których uczą czytać i pisać. Czyniąc to wszystko, misjonarze wypełniają nakaz Chrystusa.

Zastanów się – W jaki sposób możesz pomóc misjonarzom i swoim braciom w krajach misyjnych?

Przeczytaj tekst, zapisz temat i napisz w jaki sposób możesz wspierać misje. Nie musisz zdjęć przesyłać.

Print Friendly, PDF & Email