RELIGIA . KLASA 3A,3B

przez | 5 maja 2020

RELIGIA . KLASA 3A,3B

Klasa IIIA i IIIB

Temat: Pan Jezus daje nam siebie.

Chleb i wino przemienione w Ciało i Krew Pana Jezusa będziemy mogli spożyć ze wszystkimi zgromadzonymi na Eucharystii. Nie sposób tego zrozumieć i pojąć umysłem. Tylko wiarą wielką, jak setnika, można pojąć, czym jest Eucharystia.

Także naszą wiarę Pan Jezus pochwala. Chociaż Go nie widzimy, wierzymy, że jest obecny w Komunii Świętej. On pragnie uzdrowić nasze serca i obdarzyć nas wielką radością. Naszą wiarę wyznajemy przed przyjęciem Komunii Świętej, powtarzając za setnikiem: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Gdy [Jezus] wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik [czyli dowódca rzymskich żołnierzy] i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”. Lecz setnik odpowiedział: „panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź!», a idzie; drugiemu: «Przyjdź!» – a przychodzi; a słudze: «Zrób to!» – a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: „Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary”. […] Do setnika zaś Jezus rzekł: „Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś”. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Ewangelia według świętego Mateusza 8, 5-10. 13

 Witam Was bardzo serdecznie. Zapiszcie w zeszycie temat i pod tematem zapiszcie słowa jakie wypowiadamy przed Komunią Świętą. Są one umieszczone w tekście powyżej. Zdjęć nie musicie przesyłać! Trzymajcie się cieplutko.

Print Friendly, PDF & Email