RELIGIA. KLASA 2A

przez | 29 maja 2020

RELIGIA. KLASA 2A

 Kl. II  „a” 

Religia – Anna Karankowska    

 Lekcja z dnia 29.05.2020r     

 

  Temat katechezy – Jezus wzywa nas do pomocy

Cel katechezy: Zapoznanie się ze sposobami obecności Chrystusa w swoim Kościele. Chrystus obecny w bliźnich i potrzebujących.

 Nie można kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli nie kocha się człowieka, którego się widzi.

Bóg jest obecny w nas wszystkich. Jest obecny w każdym człowieku: w głodnym, spragnionym, przybyszem, nagim, chorym, uwięzionym. Jest obecny w otaczających nas ludziach: naszych bliskich, naszych kolegach, koleżankach, w nas samych.

Wielu ludzi cię potrzebuje! W wielu ludziach Pan Jezus czeka na twoją pomoc i przyjaźń! Potrzebującym pomocy może być ktoś z podwórka: biedniejszy od ciebie albo młodszy, kto bardzo chciałby się z tobą bawić.

Jezus powiedział: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory; a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Jezus wzywa nas do udzielania pomocy potrzebującym. Jezus traktuje drugiego człowieka jak siebie samego i uczy nas, że jeśli Go kochamy to będziemy także kochać innych ludzi. Bo cokolwiek uczyniliśmy innym to tak, jakbyśmy Jezusowi uczynili.

Na świecie jest wielu ludzi, którzy kochają innych tak bardzo, że często poświęcają im swoje życie. Ludzie którzy potrafią dostrzec w każdym człowieku siostrę i brata i którzy wszystko czynią tak, jakby czynili to dla Jezusa. Takich ludzi nazywamy świętymi. Każdy z nas może być świętym.

Jedną z takich świętych jest Matka Teresa z Kalkuty (Indie). Bardzo kochała Pana Jezusa, dlatego poświęciła się w pracy dla najbiedniejszych. Zamieszkała w Indiach, gdzie uczyła w szkole. Jej uczennice miały bogatych rodziców. Ale Matka Teresa widziała także wielu ludzi także bardzo biednych , bezdomnych, głodnych i chorych. Nie mogła pogodzić się z tym, że najbiedniejsi chorzy umierają na ulicy. Dlatego zostawiła szkołę i zajęła się tymi ludźmi. Przyłączyły się do nie niektóre uczennice. Mimo, że pochodziły z bogatych domów, zaczęły żyć ubogo i pracowały ciężko, jak Matka Teresa. Zabierały chorych z ulicy do specjalnego domu, który otrzymały od władz. Opatrywały rany, karmiły i pielęgnowały, okazując im w ten sposób miłość. Dużo się modliły. Dzięki jej dobroci i dobroci sióstr wielu ludzi poznało miłość Boga. Po śmierci papież ogłosił ją błogosławioną. To znaczy, że Matka Teresa jest dla nas wzorem i pomaga nam z nieba.

 

Zadanie domowe:

Przepisz do zeszytu : Wierzę, że Jezus jest obecny w innych ludziach, szczególnie w ubogich, chorych, głodnych i potrzebujących pomocy. W miłości nie wystarczy wiedzieć, trzeba czynić. Mamy kochać tych, co są przy nas i tych, co nas potrzebują.

 

Zadanie domowe wykonać do dnia 03.06. 2020 r

Print Friendly, PDF & Email