REKIGIA. KLASA 8C

przez | 28 maja 2020

REKIGIA. KLASA 8C

 Kl. VIII „c” 

Religia – Anna Karankowska  

Lekcja z dnia 28.05.2020r   

Temat katechezy – Bóg domaga się należnej czci.

Cel katechezy:  Zapoznanie się treścią pierwszego przykazania Bożego.

Pan Bóg, dając ludziom przykazanie: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”, oczekuje, że ludzie uznają Go za najwyższą wartość i pod żadnym pozorem nikogo ani też niczego nie postawią w swoim życiu przed Nim.

W pierwszym przykazaniu Pan Bóg przypomina człowiekowi o konieczności uporządkowania w życiu tego, co najważniejsze, co ważne i co mniej ważne. Pozwala mu poznać, że broni człowieka przed największą życiową pomyłką: postawieniem stworzenia w miejsce Boga. Oddawanie czci należnej Bogu jakiemukolwiek stworzeniu wyraża niewiarę, brak zaufania i miłości do Boga. Stawianie czegoś lub kogoś ponad Boga i oddawanie mu czci, podporządkowanie temu własnego życia nazywamy bałwochwalstwem.

Pan Bóg, dając ludziom przykazanie: ”Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną” ma pomagać ludziom w uznaniu Boga za najwyższą wartość. Zasadę zależności między Bogiem i stworzeniem święty Ignacy Loyola wyraził słowami: „Staraj się tak, jakby wszystko zależało od ciebie, i ufaj tak jakby wszystko zależało od Boga”. Postawa taka jest wyrazem wiary, zaufania i miłości wobec Boga. Święty Ignacy Loyola pochodził z zamożnej rodziny baskijskiej. W latach młodzieńczych życie upływało mu na hazardowych grach, częstych pojedynkach, fascynowały go wojna i dworska sława. Jako wojskowy podczas obrony zamku w Pampelunie został ciężko zraniony kulą armatnią. Podczas przewlekłej  rekonwalescencji poprosił o jakąś lekturę: romans lub opowieść rycerską, ale z braku takowych dostał katalońską edycję Vita Christi (Życie Chrystusa). Było to dzieło 40-to letniej pracy kartuzjańskiego mnicha który dokonał syntezy opowieści biblijnej i tekstów ojców Kościoła, co zapoczątkowało proces jego nawrócenia. Miał wizję Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem, co odmienia jego życie. Do naśladowania staje się dla niego św. Franciszek z Asyżu. Zawiesił swoją broń, wydał biednym ubranie, wszystko co miał, ubrał się w zgrzebne szaty. Zdecydował się udać do Ziemi Świętej by nawracać pogan. Założył zakon Jezuitów. Uświadomił sobie, że Bóg miał wobec niego inny plan niż jego dotychczasowe pragnienia. Bóg stopniowo przygotowywał go do innej walki w służbie Chrystusa – Króla Wieków. Święty Ignacy Loyola, stawiając Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, zwraca uwagę na istotne dla człowieka działania: pracę i modlitwę. Postawa ta świadczy o zrozumieniu treści drugiego przykazania Bożego: „Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno” i wynikających z niego konsekwencji dla życia ludzkiego.

Wykroczeniem przeciwko wierze w Boga są: wiara we wróżby, horoskopy, talizmany lub zabobony oraz świętokractwo.

Zadanie domowe:

  1. Zapoznaj się z historią życia świętego Ignacego Loyoli, napisz w paru zdaniach co Cię w niej najbardziej zafascynowało.

 

Zadanie dom wykonać do dnia 02.06.2020 r.

Print Friendly, PDF & Email