REKIGIA. KLASA 7B

przez | 28 maja 2020

REKIGIA. KLASA 7B

 Kl. VII „b” 

Religia – Anna Karankowska  

Lekcja z dnia 28.05.2020r   

Temat katechezy – Kryzysy w Kościele – część 2

Cel katechezy:  Zapoznanie się, z przyczynami rozłamów w Kościele.

W średniowieczu, kiedy rodziły się kolejne herezje rozwinęła się zwalczająca je instytucja     o nazwie inkwizycja, Kościół doświadczył następnego kryzysu. Inkwizycja była rodzajem sądu kościelnego działającego od XII do XIX wieku. Jej zadaniem było ściganie i karanie podejrzanych o wykroczenie przeciw nauce Kościoła.

Kolejne rozbicie wśród chrześcijan nastąpiło w XVI wieku w wyniku ruchu zwanego reformacją. Początkowo sprzeciwiał się on widocznym w Kościele nadużyciom, a w ostateczności doprowadził do powstania odłamu chrześcijaństwa: protestantyzmu.

Protestantyzm jest jednym z głównych odłamów chrześcijaństwa. To wspólnoty religijne, które powstały pod wpływem reformacji Kościoła rzymskokatolickiego po wygłoszeniu 95 tez Marcina Lutra w XVI wieku. Protestantyzm dzieli się na kilka wyznań, to: luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, baptyzm, metodyzm, adwentyzm i pentekostalizm. Protestanci stanowią ok. 40 proc. wszystkich chrześcijan na świecie i mieszkają głównie w Europie.

Protestantyzm kieruje się pięcioma zasadami, które brzmią następująco:

– tylko Pismo Święte jest źródłem doktryny chrześcijańskiej o najwyższym lecz nie jedynym autorytecie. Biblia jest przesłaniem Boga dla ludzi. Doktryny i praktyki przyjęte w Kościele przez ludzi powinny być zgodne z treścią Pisma Świętego. Biblia jest tym co umożliwia bezpośredni kontakt człowieka z Bogiem,

– usprawiedliwienie możliwe jest wyłącznie przez wiarę. Dobre uczynki nie są podstawą do usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem, ale dobre uczynki są konieczne dla autentycznej wiary,

– jedynie Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi,

– łaska Boża jest podstawą usprawiedliwienia grzesznego człowieka,

– tylko Bóg jest godzien oddania Jemu czci przez stworzenie, bo to przez Boga dokonuje się zbawienie, przez Jego wolę i działanie. Do zbawienia konieczna jest też wiara w ofiarę Jezusa na krzyżu. Wiara natomiast pochodzi od Ducha Świętego.

Protestantyzm a katolicyzm

To, co stało się cechą charakterystyczną dla protestantyzmu, jest jednocześnie tym, co protestantyzm różni od katolicyzmu. To: akcentowanie indywidualizmu religijnego, odrzucenie niektórych sakramentów, a także odpustów, zakonów, celibatu i kapłanów jako pośredników między Bogiem a ludźmi. Protestanci nie uznają też dogmatów maryjnych i nie oddają Matce Bożej czci. Odrzucają też kult aniołów i świętych, relikwii i wizerunków.         W Kościołach protestanckich nie ma też hierarchii. Wierni są dopuszczani do zarządzania organizacją kościelną, zbory działają samodzielnie, a w liturgii nie pojawia się język łaciński. Liturgia odprawiana jest wyłącznie w językach narodowych.

Kościół nigdy nie pogodził się z rozłamem. Dopiero pod koniec XIX wieku zaczęły rodzić się inicjatywy ekumeniczne pozwalające na wzajemne zbliżenie pomiędzy chrześcijanami.

Ekumenizm – ruch powstały na przełomie XIX i XX wieku, zmierzający do przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan. Współpraca ekumeniczna polega na : dyskusji teologicznej w celu pokonywania różnic wynikających z wyjaśnienia treści wiary; dialogu miłości w celu przezwyciężenia uprzedzeń i waśni; wspólnej modlitwie i współpracy. Ważnym przejawem odnawialnej jedności między niektórymi Kościołami jest interkom unia.

Interkomunia – porozumienie pomiędzy niektórymi Kościołami (np. między katolikami a prawosławnymi) które potwierdza ważność sprawowania sakramentów kapłaństwa i Eucharystii oraz pozwala swoim wyznawcą przystępować do wspólnej Komunii Świętej.

W roku 2000 Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał aktu Wyznania win i prośby o przebaczenie za grzechy popełnione względem innych chrześcijan.

 

Zadanie domowe:

  1. Przeczytaj uważnie treść katechezy.
  2. Przepisz do zeszytu co to jest: inkwizycja, ekumenizm, interkomunia.

 

Zadanie domowe wykonać do dnia 01.06. 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email