REKIGIA. KLASA 5A

przez | 28 maja 2020

REKIGIA. KLASA 5A

 Kl. V  „a” 

Religia – Anna Karankowska    

 Lekcja z dnia28.05.2020r     

 

  Temat katechezy – Duch Święty umacnia nadzieję

Cel katechezy: Ukazanie prawdy o powtórnym przyjściu Jezusa na świat.

Często słyszymy przepowiednie zapowiadające koniec świata. Zwykle towarzyszą nam: niepokój, niepewność, a nawet lęk. Pan Jezus do swoich uczniów też mówił o końcu czasów, gdy On sam powtórnie przyjdzie na ziemię, ale nigdy nie podał dokładnej daty tego wydarzenia. Zapewniał natomiast, że będzie to szczęśliwy dzień dla wszystkich ludzi Jemu wiernych.

Pierwsze przyjście Pana Jezusa do ludzi rozpoczęło czasy, które nazywamy mesjańskimi.      Z Jego powtórnym przyjściem, nazywamy paruzją, nastąpi ostateczne wypełnienie Bożej obietnicy zbawienia. Oznacza to, że wraz z powtórnym przyjściem Pana Jezusa nastanie ostateczne i powszechne Jego królestwo. W nim Jezus Zmartwychwstały objawi się zarówno tym, którzy w niego uwierzyli, jak i tym, którzy go odrzucili.

Człowiek w ciągu swojego życia decyduje, czy ufać i wierzyć słowom Pana Jezusa, czy też je odrzucić. W dzień paruzji będzie sądzony z tej decyzji. Tych, którzy uwierzyli  Jezusowi,    św. Paweł zapewnia, że „jeżeli mieszka w was Duch Święty, który Jezusa wskrzesił                z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciało mocą mieszkającego  w was Ducha”(Rz 8, 10-11).

Dla wierzących nadzieją na udział w Bożym życiu , zbawieniu, jest zapewnienie Pana Jezusa, że On za wszystkich umarł i zmartwychwstał. Nadzieja ta pozwala wierzyć, że każdy, kto     w życiu kierował się miłością do Boga i bliźniego oraz zachowywał naukę Pana Jezusa, będzie żył na zawsze w Jego królestwie.

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj uważnie treść katechezy.

  1. Napisz w paru zdaniach czym dla chrześcijan jest koniec świata?

Zadanie domowe wykonać do dnia 29.05. 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email