MUZYKA. KLASA 6A,6B,6C,6D

przez | 20 maja 2020

MUZYKA. KLASA 6A,6B,6C,6D

Drodzy uczniowie przenosimy się w czasie do współczesności. W intuicyjnym sensie muzyka współczesna to ta, która pisana jest w naszych czasach. Ale w kontekście muzyki klasycznej termin ten dotyczy także muzyki powstałej w XX wieku. Jak muzyka XX wieku miała swoje korzenie w muzyce wcześniejszych epok, tak i muzyka wieku XXI jest głęboko zakotwiczona w rozwoju muzycznym dwudziestego stulecia.

Temat : Muzyczne eksperymenty kompozytorów XX wieku.( wpisz do zeszytu)

Muzyka naszych czasów jest tak bardzo zróżnicowana, a jej trendy zmieniają się tak szybko, że nie sposób przewidzieć, w jakim kierunku się dalej rozwinie. Muzyka współczesna charakteryzuje się:                   – indywidualnością

– dysonansami

– dużą pomysłowością kompozytorów

– zaburzeniem struktury tonalnej (system dur-moll)

– rozwijaniem się nowych technologii i elektroniki

– wielością gatunków.

Aleatoryzm – technika kompozytorska w muzyce współczesnej polegająca na dopuszczeniu przez kompozytora przypadkowości podczas wykonywania kompozycji w zakresie pewnych jej elementów, zakładając tym samym niepowtarzalność samego wykonania. Twórcą terminu jest Pierre Boulez, którego kompozycji posłuchaj tu: https://www.youtube.com/watch?v=Fr1arghfQsE

Sonoryzm – kierunek ten pojawił się w muzyce polskiej w latach 60. dwudziestego wieku. Technika kompozytorska wysuwająca na pierwszy plan brzmienie, barwę i fakturę muzyki, przy prawie całkowitej rezygnacji z tradycyjnie dominujących elementów, takich jak melodia i harmonia. Przykładem sonorystyki jest Tren. Ofiarom Hiroszimy Krzysztofa Pendereckiego. Posłuchaj tu: https://www.youtube.com/watch?v=O_bZOu56Ua0

Kompozytorzy współczesnej muzyki  Poważnej :Wojciech Kilar, Krzysztof Penderecki, Paweł Szymański, Agata Zubel, Paweł Mykietyn, Henryk Górecki.

Wpisz do zeszytu wiadomości napisane pogrubionym tekstem. Nie wysyłaj notatki.:)

Print Friendly, PDF & Email