MUZYKA. KLASA 6A, 6B, 6C, 6D

przez | 6 maja 2020

MUZYKA. KLASA 6A, 6B, 6C, 6D

Drodzy uczniowie! Wędrówek muzycznych ciąg dalszy. Dziś zajmiemy się ważnymi terminami, bez których muzyka nie mogłaby istnieć.

(zapisz w zeszycie) Temat: JAK POWSTAJE MUZYKA – RYTM, METRUM I TEMPO.

Do zeszytu wpisz następujące terminy muzyczne:

Rytm – jeden z podstawowych elementów dzieła muzycznego, regulujący jego przebieg w czasie

Metrum – to regularne następstwo akcentów, porządkujące rytm

Tempo – szybkość wykonania utworu muz., zaplanowana przez kompozytora lub realizowana podczas wykonania, uznawana za jeden z elementów utworu (obok melodii, harmonii, rytmu, metrum itp.).

Uwaga! Nie ma zadania.:)

Print Friendly, PDF & Email