JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B

przez | 25 maja 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B
Kochani !
Proszę wszystkich o wysłanie ( do piątku ) zaległych notatek .
Dziś omówimy wiersz Jana Kasprowicza , poety okresu Młodej Polski .
Zapoznajcie się także z informacjami podanymi w ramkach ,, Mam pojęcie” ( str. 207 ) .
Pamiętajcie też , że w przyszły poniedziałek piszecie sprawdzian z literatury .
Od 1 czerwca będziecie mogli spotykać się ze mną w czasie konsultacji ( poniedziałek : 8.00-11.00 ) .
Kontakt : joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp .
klasy ; 7 a, 7 b
Temat : Życie człowieka i kształt świata w wierszu Jana Kasprowicza .
1.) Przeczytaj wiersz Jana Kasprowicza ,, Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach” ( podręcznik , str. 206 ) .
Zapoznaj się także z notatką o autorze .
2.) Wyodrębnij obrazy poetyckie przedstawione w wierszu .
Wypisz nazwy elementów , które tworzą dany obraz poetycki .
< …………………………………….. ,
< …………………………………….. ,
< …………………………………….. ,
< ……………………………………. ,
< …………………………………….. ,
< ……………………………………. .
3.) Wypisz cytaty dotyczące zmysłów wzroku i słuchu , którymi są odbierane obrazy poetyckie .
Podaj po dwa przykłady .
WZROK – ………………………………………………….
…………………………………………………..
SŁUCH – ……………………………………………………
……………………………………………………
4.) Wypisz cytaty , w których jest mowa o świetle .
* ………………………………………………………
* ………………………………………………………
5.) Wypisz z wiersza skojarzenia związane z rzeczownikami : róża i limba .
< róża – ……………………………………………………………
< limba _ ………………………………………………………….
6.) Ustal , które elementy opisanego w wierszu krajobrazu mają podane barwy :
* pąsowa – ……………………………..,
* zielona – ………………………………,
* niebieska – …………………………..,
* żółta – ………………………………….,
* srebrna – ……………………………..,
* szara – ………………………………… .
7.) Nazwij zacytowane poniżej środki poetyckie :
< bladobłękitne , wiewne fale – ………………………… ,
< idą przez błękity – …………………………………………. ,
< światłością stały się granity – ……………………….. .
Print Friendly, PDF & Email