JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B

przez | 21 maja 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B
Kochani !
Proszę wszystkich o napisanie sprawdzianu ( podany w poniedziałek – 18 .05. ).
Komunikacja językowa to temat naszych zajęć . Przygotowane polecenia wykonujecie
dziś i jutro . Kontakt : joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp .
klasy : 7 a, 7 b
Temat : Nadawca w akcie komunikacji .
1.) Przeczytaj tekst umieszczony w podręczniku na stronie 307 – ,, Poznajemy język „.
2.) Na podstawie przeczytanego tekstu wyjaśnij pojęcia : cytowanie , socjolekt .
3.) Wyjaśnij , jak należy zapisywać cytat .
4.) Zrób i zapisz w zeszycie zadania : 1 ,2 ,3 ,5 ,13 ( str. od 307 – 310 ).
Print Friendly, PDF & Email