JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B

przez | 20 maja 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B
Drodzy uczniowie !
W przyszłym tygodniu napiszecie sprawdzian z literatury . Powtórzcie wszystkie informacje
na temat lektur omówionych w tym roku szkolnym .
Dzisiejsze zajęcia poświęcimy komunikacji językowej .
Kontakt : joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp.
klasy : 7 a, 7 b
Temat : Elementy aktu komunikacji .
1.) Przeczytaj tekst umieszczony w podręczniku na stronie 305 -,,Poznajemy język”.
2.) Na podstawie tekstu zapisz notatkę w zeszycie .
Wyjaśnij pojęcia : nadawca , odbiorca , kod , komunikat .
3.) Zrób w zeszycie zadania : 1, 5, 6
Print Friendly, PDF & Email