JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B

przez | 5 maja 2020
Kochani ! 
Dzisiejsze zajęcia poświęcimy rozważaniom na temat szczęścia i omówieniu różnych postaw życiowych .
Dokładnie wykonujcie polecenia . Przypominam wam o systematycznym wysyłaniu prac wszystkim nauczycielom .
Do końca tygodnia proszę wysłać  zdjęcia zaległych notatek . Później będzie to niemożliwe .
Moj adres : joanna.szymanska68@onet.pl , WhatsApp .
klasy : 7 a, 7 b
Temat : Bycie nastolatkiem jest całkiem w porządku …
1.) Pomyśl , jak rozumiesz pojęcie ,, cieszyć się życiem .”
     Dokończ podane zdania .
     < Bardzo się cieszę , gdy …………………………………………………………………………………………………………………….
         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   .
     < Wielką radość sprawia mi ……………………………………………………………………………………………………………….
         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   .
2.) Uważnie przeczytaj tekst pt. ,,Ciesz się , że jesteś nastolatkiem” ( podręcznik :  str. 201 – 202  ) .
3.) Na podstawie tekstu wypisz powody , dla których według autora ludzie nie umieją cieszyć się życiem  ( 3 -4 powody ) .
     * ………………………………………………..
     * ……………………………………………….
     * ……………………………………………….
     * ……………………………………………….
4.) Zapisz swoimi słowami życiowe rady , których autor tekstu udziela czytelnikowi .
     * …………………………………………….
     * …………………………………………….
     * …………………………………………….
     * …………………………………………….
 

   
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email