JĘZYK POLSKI. KLASA 7A, 7B

przez | 4 maja 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 4A
Drodzy uczniowie !
Tematem dzisiejszych zajęć będzie poczucie szczęścia . Przygotowałam dla was tylko dwa polecenia , więc proszę o przemyślane i wyczerpujące
odpowiedzi . Czekam na zdjęcia notatek ( joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp ) .
klasy : 7 a, 7 b
Temat ; Historia dwóch grotołazów .
1.) Przeczytaj jeszcze raz tekst Małgorzaty Baranowskiej pt. ,, tylko się rozejrzeć .” ( podręcznik – str. 199 ) .
Szczególną uwagę zwróć na historię dwóch grotołazów .
2.) Opisz , jak uzewnętrzniają się postawy życiowe obu grotołazów przedstawionych w tekście .
 
GROTOŁAZ I – optymista
< Jak wygląda ? ……………………………………………………………………………
< Co mówi ? ……………………………………………………………………………….
< Co czuje ? ……………………………………………………………………………
 
GROTOŁAZ II – pesymista
< Jak wygląda ? ………………………………………………………………………………
< Co mówi ? …………………………………………………………………………………
< Co czuje ? ………………………………………………………………………………..
3.) Zacytuj z tekstu zdanie , które można uznać za tezę autorki dotyczącą szczęścia .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Print Friendly, PDF & Email