JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D

przez | 27 maja 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D
Drodzy uczniowie !
Dziś powtórzymy i utrwalimy wiadomości o frazeologizmach .
Kontakt : joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp .
klasy : 5 a, 5 b, 5 d
Temat : ,, Pójdź po rozum do głowy , ze słownikiem zacznij rozmowy .”
1.) Przypomnij sobie informacje na temat frazeologizmów .
Związek frazeologiczny to utrwalone w języku połączenie wyrazów ( np. głowa domu , rzuć okiem ) .
2.) Zrób w zeszycie zadania : 1, 3 ( podręcznik do nauki o języku , str. 158-159 ) .
 
Print Friendly, PDF & Email