JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D

przez | 25 maja 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D
Kochani !
Dziś i jutro omówimy wiersz Jana Twardowskiego , znanego poety i księdza .
Uważnie wykonujcie polecenia i zapamiętajcie informacje o wyrazach dźwiękonaśladowczych .
Czekam na notatki do wtorku ( joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp ) .
Od 1 czerwca będziecie mogli się ze mną spotkać w czasie konsultacji ( poniedziałek : 8.00-11.00 ) .
klasy: 5 a, 5 b, 5 d
Temat : Odgłosy świata .
Wyrazy dźwiękonaśladowcze .
1.) Przeczytaj wiersz Jana Twardowskiego ,, Klasówka z religii” ( podręcznik , str. 240 ).
Zapoznaj się z informacjami o autorze ( podane na tej samej stronie ).
2.) Udziel pisemnych odpowiedzi na pytania : 1 , 2 , 3 ( str. 241 ) .
Pytania dotyczą wiersza .
3.) Przeczytaj i przepisz do zeszytu definicję ze strony 242 .
Zapisz ją kolorowym mazakiem lub długopisem .
 
WYRAZY DŹWIĘKONAŚLADOWCZE TO SŁOWA , KTÓRE SWOIM BRZMIENIEM NAŚLADUJĄ
DŹWIĘKI RZECZYWISTE .
WYRAZ DŹWIĘKONAŚLADOWCZY TO INACZEJ ONOMATOPEJA .
 
4.) Udziel pisemnych odpowiedzi na pytania : 4 ( str. 241 ) , 8 ( str. 242 ) .
 
Print Friendly, PDF & Email