JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D

przez | 6 maja 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D
 
Drodzy uczniowie !
Liczebnik to bohater dzisiejszych zajęć . Wiecie , że liczebnik oznacza liczbę lub kolejność określanego rzeczownika .
Jest odmienną częścią mowy . Z pewnością poradzicie sobie z poleceniami . Powodzenia .
Kontakt : joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp .
 
klasy : 5 a, 5 b, 5 d
Temat : O liczebniku .
1.) Przypomnij sobie pytania liczebnika ( ile ? ilu ? który z kolei ? ) .
2.) Przepisz , zastępując liczby słowami .
< 3 książki – ………………… < 6 rolek papieru – ……………….
< 5 godzina – ……………… < 3 autobus – ……………………….
< 2 dzieci – ………………….
3.) Odmień przez przypadki : trzy kredki .
M. trzy kredki
D. ……………………
C. …………………….
B . ……………………..
N. ………………………
Msc.. ………………….
4.) Uzupełnij zdania liczebnikami podanymi w nawiasie .
< Miłość od (1 ) ………………wejrzenia .
< Mieć ( 2 ) ………………lewe ręce .
< Być w ( 7 ) …………….niebie .
Print Friendly, PDF & Email