JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D

przez | 5 maja 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D
Kochani !
Dziś kolej na przysłówek . Nie sprawi wam problemu . Życzę dobrej zabawy i czekam na zdjęcia ( joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp ) .
Przypominam też o systematycznym wysyłaniu prac nauczycielom .
klasy : 5 a, 5 b, 5 d
Temat : Przysłówek określa czasownik .
1.) Przypomnij sobie wszystkie wiadomości o przysłówku .
Przysłówek to nieodmienna część mowy . Odpowiada na pytania : jak? gdzie? kiedy?
Nazywa okoliczności , w jakich wykonywana jest czynność . W zdaniu występuje obok czasownika .
 
2.) Do podanych czasowników dopisz pasujące przysłówki .
< ……………jadł < ……………biegną < ………..piszemy
< ……….nuciła < ………….walczyłeś < ………..wyglądałyście
< ……….gra < ……………tańczyła < …………leży
 
3.) Utwórz przysłówki od podanych przymiotników .
* szeroki – ………….( jak ? ) * długa – ………….. * słaby – ……………
* mały – ……………. * cichy – ……………. * ostrożny – ……………
* cierpliwy – ……….. * przezorny – …………. * dalekie – ………………( gdzie ?
 
4.) Znajdź w podanych zdaniach czasownik z przysłówkiem . Zapisz je w zeszycie .
 
– Motocykl pięknie błyszczał w słońcu .
– Sędzia uważnie obserwował zawodników .
– Publiczność głośno dopingowała gospodarzy .
Print Friendly, PDF & Email