JĘZYK POLSKI. KLASA  5A ,5B ,5D

przez | 7 maja 2020

JĘZYK POLSKI. KLASA  5A ,5B ,5D

Drodzy uczniowie ! 
Powtórzyliśmy w ostatnim czasie wiadomości o częściach mowy . Dziś kolej na opowiadanie .
Macie dwa dni na wykonanie przygotowanych poleceń . Myślę , że będziecie się świetnie bawić . 
Życzę powodzenia . Kontakt : joanna.szymanska68@onety.pl lub WhatsApp.
klasy : 5 a, 5 b, 5 d
Temat : Wyprawa koziołka .
1.) Przeczytaj uważnie wiersz Czesława Janczarskiego pt. ,,Koziołeczek .”
     
      Koziołeczek z wielkim koszem
      w piątek rano na targ poszedł .
      Stoi stragan przy straganie, 
      na nich głowy kapuściane .
      Koziołeczek za złotówkę
      kupił dużą , piękną główkę .
      
      Kiedy wracał przez plac pusty ,
      zjadł listeczek z  tej kapusty .
      Minął domek , płotek długi ,
      schrupał przy nim listek drugi .
      Trzeci , czwarty zjadł z ochotą ,
      kiedy kładką szedł przez potok , 
      a przed domem , na placyku
      został tylko głąb w koszyku .
  
      Kozia mama nóżką skrobie :
      – Jak ja z głąba obiad zrobię ?

 2.) Narysuj ilustrację do jednego z wydarzeń przedstawionych w wierszu .
 3.) Wypisz z wiersza : 
       < 5 czasowników -…………….
       < 5 rzeczowników – ……………..
       < 2 przymiotniki – ……………
       < 2 liczebniki – …………………
 4.) Opowiedz własnymi słowami treść opowieści ( 5 – 6 zdań ) .

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email