JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 7A,7B

przez | 7 maja 2020

JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 7A,7B

Język angielski- część 8

 

Materiał i ćwiczenia dla uczniów klasy 7 a i b nie biorących udziału w lekcjach online

termin przesłania zadań upływa 11 maja 2020

                                                                    Lesson                                                             7th May, 2020                                           

Topic: Revision unit 6 – vocabulary (Powtórzenie słownictwo)

 • Proszę otworzyć podręcznik na stronie 71
 • Wykonajcie ćwiczenie nr 1 – W zeszycie uzupełnijcie zdania wyrazami z ramki.
 • Ćwiczenie nr 2 – Połącz przymiotniki 1-5 z ekstremalnymi przymiotnikami a-e. Zapisz te pary w zeszycie.
 • Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 39. Wykonaj ćwiczenia nr 4 – Obok przymiotników ekstremalnych wpisz przymiotniki z ramki.
 • Wykonaj ćwiczenie nr 5 -Zakreśl prawidłowy przymiotnik w każdym zdaniu.
 • Wykonaj ćwiczenie nr 6 -Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami z ramki.

 

                                                                    Lesson                                                             8th May, 2020                                           

Topic: Revision unit 6 –grammar (Powtórzenie unitu 6 – gramatyka.

 • Proszę otworzyć podręcznik na stronie 71.
 • Wykonaj ćwiczenie nr 3 – Napisz odpowiednie wyrazy w każdym zdaniu (przepisujemy cale zdania)
 • Wykonaj ćwiczenie nr 4 – Uzupełnij zdania odpowiednia formą czasownika w nawiasie w czasie Present Perfect lub Past Simple.
 • Wykonaj ćwiczenie nr 5 -Napisz odpowiedni wyraz w zeszycie (piszemy same wyrazy)
 • Wykonaj ćwiczenie nr 6 – Napisz odpowiedni wyraz w zeszycie (wybieramy spośród napisanych pogrubioną trzcionką)
Print Friendly, PDF & Email