JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 7A, 7B

przez | 15 maja 2020

JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 7A, 7B

Język angielski- część 9

 

Materiał i ćwiczenia dla uczniów klasy 7 a i b nie biorących udziału w lekcjach online

termin przesłania zadań upływa 18 maja 2020

                                                                    Lesson                                                             15th May, 2020                                          

Topic: Films – vocabulary presentation (Pojęcia z zakresu filmu)

  • Proszę otworzyć podręcznik na stronie 76
  • Wysłuchaj nagranie MP3 2.19 i wykonaj ćwiczenie 1 w podręczniku. Dopasuj obrazki do pojęć.
  • Wykonaj w zeszycie ćw. 2 str. 76 w podręczniku. Narysuj tabelkę i wpisz pojęcia z ćwiczenia 1 do odpowiednich rubryk (ludzie-people, czasowniki związane z filmem – verbs related to films, inne wyrazy związane z filmem -other film words)
  • Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3 str 76 ( Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami z cw. 1- należy napisać całe zdania)
  • Wykonaj ćw. 4 str 76 (Połącz 4 wyrazy lub wyrażenia z ćw. 1 z ich definicją. Wystarczy w zeszycie napisać tylko wyrazy, nie całe zdania)

 

 

termin przesłania zadań upływa 19 maja 2020

                                                                    Lesson                                                             18th May, 2020                                           

Topic: Online film magazine. (Internetowe czasopismo filmowe)

  • Proszę otworzyć podręcznik na str. 77
  • Przeczytaj szybko tekst z ćw. 1 i odpowiedz na pytanie. O czym jest ten tekst. Zaznacz odpowiedź a, b lub c
  • Posłuchaj nagrania MP3 2.21 i zaznacz prawidłową odpowiedź
  • Wykonaj cw. 1,2,3,4,5 str.44 w zeszycie cwiczeń.
Print Friendly, PDF & Email