JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 6D

przez | 27 maja 2020

JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 6D

Język angielski- część 9

Materiał i ćwiczenia dla uczniów klasy 6 d  nie biorących udziału w lekcjach online

termin przesłania zadań upływa 29 maja

                                                                              Lesson                                           26th May, 2020             

Topic: There was/there were affirmative, negative and questions.

Na dzisiejszej lekcji będziemy ćwiczyć użycie konstrukcji there was/there were

 

  • Przepisz do zeszytu krótką notatkę.

Konstrukcji there was/there were używamy, aby opisać, że coś gdzieś było. Wskazują na ilość i położenie obiektów.

There was a modern school here 50 years ago.           50 lat temu była tutaj nowoczesna szkoła.(jeden obiekt)

There were many modern schools 50 years ago.        50 lat temu było tutaj wiele nowoczesnych szkół. (kilka obiektów)

Przeczenie tworzymy przez dodanie not do was/were

There wasn’t supermarket here 60 years ago.                   60 lat temu nie było tutaj supermarketu.

Pytania tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie was/were przed there

Was there a cinema in your town 80 years ago?            Czy było kino w twoim mieście 60 lat temu?

  • Otwórz podręcznik na stronie 63
  • Wykonaj ćwiczenie nr 3 – uzupełnij blog turystyczny używając konstrukcji there was/ there were lub there wasn’t/there weren’t. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
  • Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 45 i wykonaj ćwiczenia nr 1, 2 i Train your brain?
  • Zrób zdjęcia wykonanych ćwiczeń i prześlij na adres mailowy: anna@gmail.com

 

                                      Lesson                                                          28th May, 2020

Topic: In the kitchen – w kuchni.

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się „przyrządzać” proste potrawy i czytać przepisy kulinarne.

  • Proszę otworzyć podręcznik na stronie 65
  • Przepisz wyrazy z ćwiczenia 2, posłuchaj ich wymowy MP3 2.28 i przetłumacz je korzystając ze słowniczka na stronie 68
  • Posłuchaj dialogu z ćwiczenia 1 MP3 27 i wypisz do zeszytu odpowiednie słowa z usłyszanego dialogu(wyrazy pogrubione)
  • Wykonaj ćwiczenie nr 3 z podręcznika. Wybierz jedną z dwóch notatek. Napisz przepis na potrawę według wzoru z ćwiczenia 1. Posłuchaj i sprawdź, czy dobrze napisałeś. MP3 29
  • Zrób zdjęcia wykonanych ćwiczeń i prześlij na adres mailowy: anna@gmail.com
Print Friendly, PDF & Email