JĘZYK ANGIELSKI . KLASA 3A,3B

przez | 20 maja 2020

JĘZYK ANGIELSKI . KLASA 3A,3B

Witajcie Moi Drodzy!

Dziś dowiecie się co to strefy czasowe – time zones.

Zapoznajcie się z tekstem o strefach czasowych na stronie 55 w podręczniku, a dowiecie się, że w różnych krajach na kuli ziemskiej jest inna godzina.

Zapiszcie w zeszycie temat: Time Zones – strefy czasowe

Przepiszcie tekst z zadania 3 do zeszytu.

Następnie wykonajcie ćwiczenia na stronie 65 w zeszycie ćwiczeń.

W zadaniu 1 zaznaczcie prawdę lub fałsz, a w zadaniu 2 przeczytajcie najpierw tekst o Oldze, a następnie narysujcie siebie, jak jecie śniadanie. Wzorując się na Oldze opiszcie swój dzień.

Pozdrawiam Was gorąco, miłej pracy!

Print Friendly, PDF & Email